Juridische documenten

Verwerkersovereenkomst

De onderstaande verwerkersovereenkomst maakt deel uit van onze algemene voorwaarden

Verwerkersovereenkomst downloadenArtikel 1. Doeleinden van verwerking


Artikel 2. Verplichtingen Verwerker


Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens


Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid


Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers


Artikel 6. Beveiliging


Artikel 7. Meldplicht


Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen


Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid


Artikel 10. Audit


Artikel 11. Aansprakelijkheid


Artikel 12. Duur en beëindiging


Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Stuur ons een bericht