Juridische documenten

Algemene voorwaarden Xynta Hosting B.V.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze producten en diensten (← klik hier om terug te keren naar de overzichtspagina)

Algemene voorwaarden Xynta Hosting B.V. downloaden


Artikel 1. Definities


Artikel 2. Toepasselijkheid / Uitvoering


Artikel 3. Verplichtingen Xynta Hosting B.V.


Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever


Artikel 5. Offertes


Artikel 6. Prijzen


Artikel 7. Levertijd


Artikel 8. Wijziging opdracht


Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom


Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur


Artikel 11. Gebruiksrechten


Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud


Artikel 14. Betalingsvoorwaarden


Artikel 15. Aansprakelijkheid


Artikel 16. Overmacht


Artikel 17. Duur en beëindiging


Artikel 18. Geheimhouding


Artikel 19. Personeel


Artikel 20. Wijzigingen AV


Artikel 21. Reclame


Artikel 22. Slotbepalingen


Contact gegevens
Stuur ons een bericht