Notice and Takedown

Als u misbruik heeft geconstateerd op een door ons gehoste website dan kunt u dit hier melden

Door dit formulier in te vullen en naar ons te versturen kunt u klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is.

We zullen uw klacht zo snel mogelijk docht uiterlijk binnen 7 werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur. Indien het gaat om een spoedgeval zullen we de klacht binnen 24 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.

We nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren uw gegevens enkel voor de duur van afhandeling. Om misbruik te voorkomen loggen wij uw IP-adres.

Vul de volgende gegevens in:
Uw eis, klacht en bewijs:

Lever bij u klacht altijd zo veel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals:

  • – Internetadressen, directe links naar bewijsmateriaal
  • – Andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd
  • – Indien van toepassing naam/alias/gebruikersnaam van plaatser
  • – Schermafbeeldingen met betrekking tot MeldingIndien de melding een inbreuk op een recht betreft:
Is er sprake van een spoedmelding:


Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij u. Wij beoordelen uw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs.
Ook moet de volgende verklaring aangekruist worden:Stuur ons een bericht